In veel organisaties worden werknemers op initiatief van de manager in een terugkerende cyclus binnen een bepaalde periode opgeroepen voor het functioneringsgesprek in het kader van de HRM – cyclus. In deze HRM-cyclus wordt jaarlijks besproken en vastgelegd hoe de arbeidsrelatie tussen de werkgever en de werknemer vorm en inhoud krijgt of heeft gekregen.

Het voeren van deze gesprekken maakt mede inzichtelijk hoe de organisatie elk jaar weer haar werknemers instrueert, controleert, helpt ontwikkelen, evalueert en afrondend beloont. Het doel van het functioneringsgesprek is het op een (in) formele wijze bespreken van de organisatiedoelstellingen en de manier waarop de werknemer daar een bijdrage aan kan leveren óf heeft geleverd.

Wordt er daadwerkelijk effectief richting gegeven aan verbetering in functioneren volgens bovengenoemde procedure? Het zijn procedures waarin managers en/of teamleiders verantwoordelijk zijn voor de inhoud en het voeren van deze gesprekken. Daarbij zijn ook aanpak en uitvoering dikwijls erg uiteenlopend. Waarom leggen werkgevers de verantwoordelijkheid voor het reflecteren op hun eigen functioneren eigenlijk niet bij de werknemer zelf? Dat is een vraag die ik mij stel.

Mijn visie is dat werknemers meer zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun eigen functioneren en meer regie zouden moeten nemen op wat zij zelf vinden dat verbeterd dient te worden aan de kwaliteit van hun werk.

Op deze manier komt het willen verbeteren uit een intrinsieke behoefte waardoor het effect van de in te zetten actie toeneemt. Dit zal uiteindelijk leiden tot een productievere bijdrage aan de ontwikkeling van de werknemer, de organisatie en haar doelstellingen.

Dit verschil met het traditionele functioneringsgesprek vraagt van organisaties durf om vanuit een ander perspectief te kijken en te handelen. Concluderend vraagt deze nieuwe kijk op HRM van de organisatie om mee te bewegen met de ontwikkelbehoefte van de werknemer. Tenslotte weet die het beste op grond van zijn ervaring op de werkvloer waar hij ondersteuning bij nodig heeft.

Loep & Verrekijker biedt organisaties en hun werknemers ondersteuning bij het voeren van hun eigen functioneringsgesprek waarbij de rol van de loopbaancoach gericht is op zelfreflectie en het tevens regie houden op eigen handelen in dienst van de organisatie.

Advertenties