Tags

, , ,

Enige dagen geleden werd ik gebeld door een 1ste jaars student van de Rijks Universiteit Groningen (RUG), met de vraag of ik bereid ben een workshop te geven aan studenten met het thema: ‘Employability’.

Uiteraard ben ik daartoe bereid. Zo praktisch ingesteld als ik ben vroeg ik mij als eerste af wat het beoogde resultaat van de Workshop zou moeten zijn.

Wat is Employability eigenlijk? Onderzoek leverde mij de volgende definitie op: Employability is het vermogen van een werknemer om het huidige werk te behouden of nieuw werk te verkrijgen op de interne of externe arbeidsmarkt.

Wat verwacht de interne of externe arbeidsmarkt dan van de werknemer anno 2012? Om als ‘professional’ gewild te zijn en te blijven, en dat geldt wat mij betreft voor elk beroep, is het nodig levenslang in jezelf te investeren om op die manier je eigen ‘employability’ op peil te houden.

Employablitily is een ‘levensstijl.’ Een levensstijl die levenslang leren inhoudt door intensieve training en scholing. Die training en scholing kan op verschillende terreinen liggen, afhankelijk van de behoefte van een werknemer. Eventueel wordt in samenspraak met de werkgever een plan opgesteld. Eventueel, want ook iemand zonder werkgever, kan een eigen plan opstellen. Een dergelijk plan wordt in HR termen een Persoonlijk Ontwikkelings Plan genoemd (POP). Doelen van een dergelijk plan kunnen zijn het verwerven van meer zelfvertrouwen, meer zelfstandigheid en een betere beheersing van het vak. Ook het beter omgaan met stress en het aangeven van eigen grenzen kunnen belangrijke doelen zijn. Met deze laatste doelen kan worden voorkomen dat mensen opbranden, zodat de in de jaren opgebouwde expertise niet verloren gaat.

Voor werkgevers en werknemers geldt dat in deze slechte economische tijden het belangrijk is zich te kunnen onderscheiden  van de concurrent. Het innoverende karakter van werkgevers moet vergroot worden omdat er de komende jaren een te kort aan ‘employable’ werknemers zal ontstaan. Innovatie is hèt nieuwe toverwoord, niet alleen in technische zin maar zeer zeker ook op menselijk gebied. Het slimmer en creatiever organiseren van het werk vereist gemotiveerde werknemers.

En dat roept de volgende gewetensvraag bij me op. Zet ik mijzelf wel optimaal in om te (gaan) doen wat mij werkelijk boeit of blijf ik voor de zekerheid zitten waar ik zit?

Nu ik het antwoord weet vraag ik mij af hoe ik mij dan het beste kan profileren. Wat heb ik nodig aan bagage om inzetbaar en aantrekkelijk te zijn of te blijven voor de (interne)arbeidsmarkt? Ik maak een POP en voer dat uit. Met deze werkwijze pas ik een methode toe die ik als eigenaar van Loep & Verrekijker ook aanbiedt aan cliënten.

Voor meer informatie over de Workshop: ‘Hoe verkoop ik mezelf doelgericht op de (interne)arbeidsmarkt?’ of over een individueel loopbaantraject neem vrijblijvend contact op.

Advertenties